Ψυχοεκπαίδευση

Η ψυχοεκπαίδευση είναι μια από τις πιο βασικές πρακτικές της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας. Αναφέρεται στην ενημέρωση του θεραπευόμενου για το μηχανισμό εμφάνισης και διατήρησης συγκεκριμένων διαταραχών ή στην εκπαίδευσή του σε πιο αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης συγκεκριμένων θεμάτων της καθημερινότητας.

Η ψυχοεκπαίδευση χρησιμοποιείται στα πλαίσια αντιμετώπισης μιας διαταραχής με σκοπό να μάθει ο θεραπευόμενος να αναγνωρίζει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τα μοτίβα συμπεριφοράς του, να καταλαβαίνει για ποιο λόγο εμφανίζει συγκεκριμένα συμπτώματα και να είναι απόλυτα ενημερωμένος για το πώς χρησιμοποιούνται οι θεραπευτικές τεχνικές για την αντιμετώπισή τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συνεργασία θεραπεύτριας - θεραπευόμενου, ισχυρότερο κίνητρο για αλλαγή και μικρότερες πιθανότητες υποτροπής στο μέλλον, αφού ο θεραπευόμενος μαθαίνει ουσιαστικά να εφαρμόζει τις τεχνικές και μόνος του μετά το πέρας της θεραπείας.

Η ψυχοεκπαίδευση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μια αυτόνομη παρέμβαση για θέματα όπως η διαχείριση θυμού, η επικοινωνία με τους άλλους, η σύναψη ερωτικών σχέσεων και η διεκδικητική συμπεριφορά. Διδάσκονται λειτουργικοί και αποτελεσματικοί τρόποι διαχείρισης των παραπάνω θεμάτων τόσο ατομικά όσο και σε ομάδες.