Συμβουλευτική

Αν και τα όρια ανάμεσα στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία είναι συχνά δύσκολο να διακριθούν στην πράξη, στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες. Η συμβουλευτική αναφέρεται στην παροχή καθοδήγησης ή υποστήριξης για τη διαχείριση συγκεκριμένων θεμάτων ή δυσκολιών, από ένα ειδικό ψυχικής υγείας. Είναι είναι κατά κανόνα πιο σύντομη σε διάρκεια από την ψυχοθεραπεία και απευθύνεται σε ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν συμπτώματα κάποιας ψυχολογικής διαταραχής αλλά χρειάζονται επαγγελματική βοήθεια για να αντιμετωπίσουν θέματα όπως δυσκολίες σε μια σχέση, επιλογή κατάλληλου συντρόφου, προβλήματα στο εργασιακό περιβάλλον, επιλογή ή αλλαγή επαγγέλματος, δυσκολία προσαρμογής σε μια καινούρια κατάσταση κ. α. Ενώ στην ψυχοθεραπεία γίνεται μια ολοκληρωμένη και βαθιά ανάλυση του τρόπου σκέψης και των συμπεριφορών του θεραπευόμενου, στη συμβουλευτική κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο καθώς η έμφαση δίνεται σε συγκεκριμένα θέματα.

Η συμβουλευτική διέπεται από τις ίδιες επιστημονικές αρχές με την ψυχοθεραπεία και κάθε άλλη παρέμβαση σε επίπεδο ψυχικής υγείας. Τόσο για την αξιολόγηση των θεμάτων για τα οποία ζητείται βοήθεια όσο και για την αντιμετώπισή τους χρησιμοποιούνται μέθοδοι και τεχνικές με ερευνητικά τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα και πάντα με γνώμονα τη συνεργασία με του συμβουλευόμενο και την όσο το δυνατόν καλύτερη επίλυση των αιτημάτων του.