Διαπροσωπικές Σχέσεις

Οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους είναι ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Μπορούν να δυσκολέψουν την καθημερινότητά μας ή να είναι μια πηγή ευχαρίστησης και υποστήριξης για εμάς. Η αναζήτηση φίλων, η επιλογή ερωτικού συντρόφου, οι σχέσεις με τα μέλη της οικογένειας και με τους συναδέλφους είναι από τα πιο συχνά ζητήματα για τα οποία οι άνθρωποι αναζητούν ψυχοθεραπευτική βοήθεια.

Πολλές φορές τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις διαπροσωπικές μας σχέσεις έχουν κοινές ρίζες, είτε αναφερόμαστε σε φιλικές σχέσεις, ερωτικές σχέσεις, σχέσεις στην οικογένεια ή στη δουλειά. Μπορεί ακόμα και να παρουσιάζονται με τον ίδιο τρόπο, να υπάρχουν δηλαδή κάποια εμφανή μοτίβα προβλημάτων στις σχέσεις σε διάφορους τομείς της ζωής μας.

Η γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία προσφέρει έναν τρόπο αναγνώρισης και κατανόησης των δυσλειτουργικών μοτίβων σκέψης και συμπεριφοράς που μπορεί να επηρεάζουν μεταξύ άλλων και τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Επιπλέον, προσφέρει και τα κατάλληλα εργαλεία αλλαγής των μοτίβων αυτών με στόχο καλύτερες σχέσεις με τους άλλους και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή γενικότερα.